หัวข้อ :
 อยากให้มีป้ายเตือนโค้งอันตรายบริเวณก่อสร้าง ถนนหมายเลข 345
รายละเอียด :
 ถนนหมายเลข 345 ช่วงจากหมู่บ้านพฤษดาไปบางบัวทอง ที่มีการก่อสร้างมีโค้งอันตรายอยู่ เลยอยากให้กรมทางหลวงช่วยทำป้ายเตือนให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง

ผู้ถาม :
 หมวย -
E-mail :
  -
เมื่อ :
 25/4/2556 13:53:36
หมายเลข IP :

          หมายเหตุ : จะเผยแพร่ข้อร้องเรียนนี้เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่มีการตอบข้อร้องเรียนแล้ว

ผู้ตอบ:
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
E-mail :
 
เมื่อ :
  25/4/2556 14:06:50
คำตอบที่ 1:
สำนักงานประชาสัมพันธ์ รับเรื่องแล้ว จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ทราบและแก้ไขในโอกาสต่อไป หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1 คำตอบ