หัวข้อ :
 โค้งร้อยศพ
รายละเอียด :
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 11 ธันวาคม 2553 คอลัมน์ : ภาพมันฟ้อง "เรื่อง โค้งร้อยศพ"

ผู้ถาม :
 หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ : ภาพมันฟ้อง
E-mail :
 
เมื่อ :
 14/12/2553 10:53:33
หมายเลข IP :

          หมายเหตุ : จะเผยแพร่ข้อร้องเรียนนี้เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่มีการตอบข้อร้องเรียนแล้ว

ผู้ตอบ:
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
E-mail :
 
เมื่อ :
  14/12/2553 10:54:34
คำตอบที่ 1:
ในเบื้องต้นทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบแล้ว

 


ผู้ตอบ:
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
E-mail :
 
เมื่อ :
  15/12/2553 14:30:11
คำตอบที่ 2:
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2553 หน้า : 1 จากทั้งหมด : 2 คำตอบ