หัวข้อ :
 ถนนสายบางนาตราด กม.36
รายละเอียด :
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม 2553 คอลัมน์ : ห้องร้องทุกข์ " เรื่อง ถนนสายบางนาตราด กม.36 "

ผู้ถาม :
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ : ห้องร้องทุกข์
E-mail :
 
เมื่อ :
 1/11/2553 10:24:39
หมายเลข IP :

          หมายเหตุ : จะเผยแพร่ข้อร้องเรียนนี้เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากที่มีการตอบข้อร้องเรียนแล้ว

ผู้ตอบ:
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
E-mail :
 
เมื่อ :
  1/11/2553 10:25:26
คำตอบที่ 1:
ในเบื้องต้นทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบแล้ว  


ผู้ตอบ:
แขวงการทางฉะเชิงเทรา
E-mail :
 
เมื่อ :
  11/11/2553 10:29:38
คำตอบที่ 2:
แขวงการทางฉะเชิงเทรา ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนว่า บริเวณที่ร้องเรียนดังกล่าวคือทางหลวงหมายเลข 34 ตอน กม.35+600 - กม.52+900 จากการตรวจสอบพบว่าเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีอายุบริการมาก มีปริมาณการจราจรสูง และรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านตลอดเวลา ประกอบกับพื้นที่เป็นดินอ่อนทำให้ผิวจราจรไม่ราบเรียบ และเป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกมากติดต่อกันหลายวันทำให้การระบายน้ำไม่ทัน ท่วมขังเป็นบางแห่ง
ในเบื้องต้นแขวงการทางฉะเชิงเทราได้ทำการซ่อมผิวจราจรที่ชำรุดเป็นการชั่วคราวแล้ว พร้อมทั้งมีป้ายเตือนเพื่ออำนวยความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และจะทำการซ่อมแบบถาวรต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 


ผู้ตอบ:
แขวงการทางฉะเชิงเทรา
E-mail :
  doh1210@doh.go.th
เมื่อ :
  11/11/2553 10:47:41
คำตอบที่ 3:
แขวงการทางฉะเชิงเทราขอเรียนชี้แจงคือทางหลวงที่ถูกร้องเรียนได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนกม. 35+600 ( ต่อเขตแขวงฯ สมุทรปราการ) – กม. 52+900 ( ต่อเขตแขวง ฯ ชลบุรี ) ระยะทางในความควบคุม 17.300 กม. บริเวณที่ถูกร้องเรียนอยู่ระหว่างกม. 36+800 – กม.37+200 (ทางสายหลักขาเข้ากรุงเทพฯ) โดยมีบริษัทภูมิกรการโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญาวันที่ 26 สิงหาคม 2553 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
แขวงฯฉะเชิงเทราได้ทำการซ่อมผิวจราจรที่ชำรุดเป็นการชั่วคราวแล้ว และขณะนี้บริษัทภูมิกรการโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ได้นำเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ฉช.28/2553 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2553 พร้อมทั้งมีป้ายเตือนเพื่ออำนวยความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
เพื่อโปรดทราบ

แขวงการทางฉะเชิงเทรา หน้า : 1 จากทั้งหมด : 3 คำตอบ